Տեխնիկական հրահանգի թարգմանություն անգլերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

270 Դ

300 Դ

350 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Արտասահմանյան տեխնիկայի ճիշտ օգտագործման համար անհրաժեշտ է տեխնիկական հրահանգի անգլերենից հայերեն թարգմանություն: Եթե արտադրողը հոգ չի տարել դրա մասին, օգնության կհասնի Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունը: Պրոֆեսիոնալ թարգմանիչները հեշտությամբ հաղթահարում են բարդ տեխնիկական ձևակերպումները և հաջողությամբ մշակում ձեռնարկներ ժամանակակից սարքավորումների համար:

Հրահանգի՝ անգլերենից հայերեն թարգմանությունը կարող է անհրաժեշտ լինել ոչ միայն արտասահմանյան արտադրողներից տեխնիկա ձեռք բերելու ժամանակ, այլ նաև այլ դեպքերում: Մենք աշխատում ենք ցանկացած տեսակի հրահանգների հետ՝

  • ավտոմեքենաների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի,
  • բժշկական պատրաստվածքների, ԿԱՀերի և այլ հավելումների,
  • սննդամթերքի, հարդարման միջոցների, կենցաղային քիմիայի և այլն:

Կարելի է պատվիրել նաև հրահանգների թարգմանություն հայերենից ցանկացած այլ լեզվի և, միաժամանակ, ըստ անհրաժեշտության, պաշտոնապես վավերացնել փաստաթուղթը: Աշխատանքների, ինչպես նաև լրացուցիչ ծառայությունների արժեքը նշված է աղյուսակում: Ընտրեք առաջարկվող երեք սակագներից մեկը և լրացրեք էլեկտրոնային ձևաթուղթը, որից հետո սպասեք հետադարձ կապի Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության աշխատակիցների հետ: 


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД