Թարգմանություն նորվեգերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

5000 Դ

6000 Դ

7000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Նորվեգերենից հայերեն թարգմանություն անելիս անհրաժեշտ է հասկանալ երկու լեզուների առանձնահատկությունները: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության թիմը արագ  հաղթահարում է այդ խնդիրները: Մեր ընկերությունում աշխատում են լեզվակիրներ, այդ պատճառով նրանց համար դժվարություն չեն ներկայացնում յուրահատուկ քերականական կառուցվածքները, հյուսիսային և հարավային բարբառները, որոշյալ և անորոշ հոդերը: Հակառակ թարգմանության դեպքում հաշվի են առնվում անգլիաբանությունների վերաբերյալ վիճելի կարծիքները: Դրանք մեծամասամբ փոխարինվում են նորվեգիական համօրինակներով կամ առավելագույնս հարմարեցվում են ըստ գրության և տրանսկրիպցիայի՝ երկրում ընդունված առաջարկությունների համաձայն:

Նորվեգերենից հայերեն կամ հակառակը թարգմանության ծառայության հասանելի արժեքը բացատրվում է աշխատակիցների աշխատաժամանակի օպտիմիզացիայով, միջնորդների բացակայությամբ և ընկերության հատուկ գնային քաղաքականությամբ: Ընկերությունն ընդունում է ցանկացած ծավալի պատվերներ, իսկ մեծ նախագծերի համար տրամադրվում են զեղչեր: Շահավետ պայմաններ են առաջարկվում նաև նախատոնական և հանգստյան օրերին: Մեզ մոտ կարելի է պատվիրել նորվեգերենից հայերեն և հակառակը թարգմանության ցանկացած ծառայություն միասնական արժեքով՝

  • տեխնիկական և գիտական,
  • գեղարվեստական (ներառյալ բանաստեղծությունները),
  • իրավաբանական և ֆինանսական,  
  • բժշկական և այլն:

Հաճախորդի ցանկությամբ կատարվում է ծրագրային ապահովման, կայքերի և խաղերի ադապտացիա, արտածվում են աուդիո-ձայնագրություններ, կատարվում է փաստաթղթերի ապոստիլով և նոտարական վավերացում: Նորվեգերեն թարգմանության գինը նշված է 1800 նիշի համար, այդ պատճառով Դուք հեշտությամբ կարող եք ինքնուրույն հաշվարկել պատվերի մոտավոր արժեքը: Հայտերն ընդունվում են շուրջօրյա՝ շնորհիվ հատուկ մշակված էլեկտրոնային ձևի, որում բավական է միայն լրացնել առաջարկված դաշտերը:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД