Թարգմանություն ղրղզերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

3500 Դ

4000 Դ

4500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Ղրղզերեն լեզվով աշխարհում խոսում է շուրջ 4 մլն. մարդ: Նրանց մեծ մասը բնակվում է Ղրղզստանում: Ժամանակաից ղրղզերենում գործածվում են և լատինական և կիրիլիցայի գրերը: Ղրղզերենի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ռուսերենը, այդ պատճառով հայերենից ղրղզերեն թարգմանության մեջ անհրաժեշտ է հնարավորինս խուսափել <<ռուսիզմներից>>: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության պրոֆեսիոնալ թարգմանիչները, որոնց թվում կան նաև լեզվակիրներ, ձեզ համար կկատարեն որակյալ և անթերի թարգմանություն ղրղզերենից հայերեն և հակառակը:

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության մասնագետները կկատարեն ցանկացած տեսակի և ցանկացած ուղղվածության թարգմանություն`

1. Իրավաբանական.

• լիազորագրեր,

• անձը հաստատող փաստաթղթեր,

• դիպլոմներ, ատեստատներ,

• պայմանագրեր:

2 Տեխնիկական,

• շահագործման ցուցումներ (հրահանգներ),

• գիտատեխնիկական աշխատանքներ,

• արտադրության կատալոգներ:

3.Բժշկական.

• էպիկրիզ,

• դեղատոմսեր,

• հետազոտման արդյունքներ,

• գիտական աշխատանքներ:

4 Գեղարվեստական.

• գրքեր,

• պարբերականներ,

• հոդվածներ, ելույթներ,

• գովազդային տեքստեր:

Վեր թվարկվածները մեր ընկերության մասնագետների կողմից կատարվող թարգմանությունների ընդամենը մի փոքր հատվածն է: Մենք կատարում ենք նաև կայքերի թարգմանություն և տեղայնացում: Փարձառու թարգմանիչների աշխատանքի շնորհիվ ղրղզերենից և դեպի ղրղզերեն կատարված թարգմանություններում չեն լինի սխալ պարբերություններ կամ մեկնաբանություններ, որոնք կարող են առաջանալ այս լեզվում առկա երկու բարբառների պատճառով, որոնցից յուրաքանչյուրում միևնույն բառը գրվում է տարբեր ձևով: Մենք պատվիրատուին ենք հանձնում միայն ճշգրիտ թարգմանություններ, որոնց իմաստը լիովին համապատասխանում է բնօրինակի իմաստին:

Եթե դուք ցանկանում եք պատվիրել թարգմանություն ղրղզերենից հայերեն կամ հայերենից ղրղզերեն, ապա կարող եք պատվիրել առցանց կամ զանգահարել մեզ: Թարգմանության արժեքը կարող եք հաշվարկել առցանց` մեր կայքի օգնությամբ:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД