Թարգմանություն թուրքերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

4000 Դ

4500 Դ

5000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Թուրքերենը թյուրքական լեզվախմբի լեզուներից մեկն է, որը պատկանում է օղուզական խմբին: Թուրքերենը Թուրքիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի պետական լեզուն է, թուրքերեն խոսում են նաև Սիրիայում, Լիբանանում և այլ երկրներում: Թուրքերենը թյուրքական լեզվախմբի առավել մեծ տարածում ունեցող լեզուն է, որն օգտագործում է ոչ պակաս քան 45 միլիոն մարդ:

Թուրքերենի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել արաբերենն ու պարսկերենը, վենեցիացիների ազդեցության տակ (15-րդ դար) այն ունի փոխառություններ իտալերենից, մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում ձևավորվել են փոխառությունները հուներենից, իսկ 18-20 դարերում՝ ֆրանսերենից և անգլերենից: 20 րդ դարի սկզբին կատարվել է թուրքերեն լեզվի ռեֆորմը և իրականացվել արաբերենից լատիներեն այբուբենի անցումը:

 Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության մասնագետները,որոնց թվում կան լեզվակիրներկիրականացնեն հայերենից թուրքերեն և հակառակը ցանկացած 

բարդության տեքստերի թարգմանություններ, այդ թվում՝

• Թուրքերեն տեխնիկական թարգմանություն՝ հրահանգների, գծագրերի, մասնագիտացված գրականության, գիտատեխնիկական թարգմանություն,

• փաստաթղթերի թարգմանություն՝ անձնագրի, դիպլոմի, ատեստատի, ծննդյան վկայականի, ամուսնության վկայականի, մաքսային դեկլարացիայի, հիմնադիր փաստաթղթերի և այլն,

• գեղարվեստական թարգմանություն՝ գրականություն, ֆիլմեր, երգեր,

• իրավաբանական թարգմանություն հայերենից թուրքերեն և հակառակը՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հաշվապահական հաշվետվություններ, այլ փաստաթղթեր,

• բժշկական թարգմանություն՝ էպիկրիզներ, պատրաստուկների և սարքավորումների օգտագործման հրահանգներ, այլ բժշկական փաստաթղթեր,

• տնտեսական (ֆինանսական) թարգմանություն՝  կանոնադրություն, բանկային հաշվետվություններ, արտահանման դեկլարացիա, հաշվապահական հաշվետվություն,

• կայքերի տեղայնացում և թարգմանություն:

Մեր ընկերության մասնագետները պատրաստ են կատարելու ցանկացած բարդության և թեմատիկայով տեքստերի թարգմանություններ:

Եթե Դուք ցանկանում եք պատվեր կատարել, ապա ձևակերպեք այն առցանց կամ զանգահարեք մեզ: Դուք կարող եք իմանալ թարգմանության արժեքը՝ կատարելով պատվերի առցանց հաշվարկ:

Գրավոր թարգմանության արժեքը՝ սկսած 3000 դրամից:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД

Հարց ուղղել
Ունե՞ք հարցեր
Ուղարկեք մեզ նամակ.
Կցել ֆայլ

Приступая к заполнению формы, я подтверждаю, что ознакомлен с положением об обработке и защите персональных данных