Թարգմանություն ադրբեջաներենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

4000 Դ

4500 Դ

5000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

 

Ադրբեջաներենից հայերեն և հակառակը թարգմանությունների կարևորության մասին երևի թե ավելորդ է խոսելը: Պատմական և քաղաքական իրադարձությունների հետևանքով այս լեզվի իմացությունը և որակյալ թարգմանիչների առկայությունը չափազանց կարևոր են մեր երկրի և ժողովրդի համար:  Ադրբեջաներենից հայերեն կամ հայերենից ադրբեջաներեն թարգմանության դեպքում վճռորոշ նշանակություն կարող է ունենալ նույնիսկ ցանկացած տառ: Ուստի ավելորդ ենք համարում նշել, որ չափազանց կարևոր է, որպեսզի հայերենից ադրբեջաներեն կամ ադրբեջաներենից հայերեն թարգմանությունն արվի անսխալ և անթերի, իսկ ստացված նյութը ամբողջությամբ համապատասխանի բնօրինակին և լիովին փոխանցի բնօրինակի իմաստը:

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունը երաշխավորում է ցանկացած ոլորտի նյութի բարձրակարգ թարգմանություն: Ելնելով պատմական իրադարձություններից` կան մարդիկ ովքեր կարող են նշել, որ գիտեն ադրբեջաներեն կամ հասկանում են այդ լեզուն: Սակայն մի բան է մոտավոր հասկանալ խոսակցական լեզուն, մեկ այլ բան է կատարել ճշգրիտ թարգմանություն: Չէ որ մենք գործ ունենք կցական լեզվի հետ, որտեղ ընդամենը երկու տառը կարող են դրական նախադասությունը դարձնել ժխտական:

 

Մեր բարձրակարգ թարգմանիչները կարճ ժամկետներում կթարգմանեն ցանկացած ոլորտի նյութեր` պատմական տեքստեր, ցանկացած տեսակի փաստաթղթեր, գեղարվեստական նյութեր, համաձայնագրեր, լիազորագրեր և այլն:

 

Պատվիրեք թարգմանություն ադրբեջաներենից հայերեն կամ հայերենից ադրբեջաներեն և մեր ընկերության բարձրակարգ մասնագետները կօգնեն Ձեզ:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД