Թարգմանություն վրացերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

3000 Դ

4000 Դ

4500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Թարգմանություններ հայերենից վրացերեն ԵՎ հակառակը  

Վրացերենից հայերեն կամ հակառակը թարգմանություններ անելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այս լեզվի առանձնահատկությունները: Այս լեզուն չափազանց յուրահատուկ է: Վրացերենում նախադասության կառուցվածքը շատ անսովոր է և դժվար ընկալելի: Եթե հիմնականում նախադասության կառուցվածքն այսպիսին է` Ենթակա-ստորոգյալ-խնդիր, ապա վրացերենում այն մի փոքր այլ է` ենթակա-խնդիր-ստորոգյալ: Ուստի վրացերենից թարգմանության դեպքում պետք է շատ զգույշ լինել գործողությունն արտահայտելիս, քանի որ ոճային սխալների հավանականությունը բավականին մեծ է:

Վրացերենի առանձնահատկություններից է նաև բայի կառուցվածքը և գոլականների խոնարհումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր է հեշտությամբ շեշտել նախադասության կոնկրետ հատվածը: Իսկ բառերը նախադասության մեջ դասավորվում են խիստ անկանոն:  Այս ամենը հիմք ընդունելով` կարող ենք ասել, որ վրացերենից հայերեն թարգմանություններ կատարելու համար թարգմանիչը պետք է տիրապետի հատուկ լեզվաբանական ուննակություններւծի և ունենա վրացերենի հարուստ բառապաշար:

Մենք առաջարկում ենք վրացերենից հայերեն և հակառակը բարձրակարգ թարգմանություններ ցանկացած ոլորտի :

• Փաստաթղթերի թարգմանություն դեպի վրացերեն` պայմանագրեր, հաշիվներ և այլն:

• Վկայականներ`  ամուսնության, ամուսնալուծության, ծննդյան, անշարժ գույքի  և այլն:

• Ուսանողների համար` Սովորական տեքստեր, կուրսային և դիպլոմային աշխատանքներ և այլն:

• Նեղ մասնագիտական գրականության թարգմանություն` Տնտեսագիտական, իրավաբանական, բժշկական, գեղարվեստական և այլն:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД