Հայերենից անգլերեն բժշկական թարգմանիչ

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

2500 Դ

3000 Դ

3500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Բժշկական փաստաթղթերի հայերենից անգլերեն թարգմանիչը պետք է ունենա որակավորում: Դիմեք Էյ Ջի թարգմանչական ընկերություն, որտեղ աշխատում են պրոֆեսիոնալ մասնագետներ: Լեզվակիրները կատարում են ինչպես անգլերենից, այնպես էլ դեպի անգլերեն բժշկական թարգմանություններ: Նրանք մշակում են տեքստն այնպես, որ փաստաթուղթն առանց դժվարության կարող է ընթերցվել ցանկացած բժշկական հաստատությունում: Ընդ որում, ամբողջությամբ պահպանվում է եզրութաբանությունը և կառուցվածքը, մանրակրկիտ նշվում են բոլոր թվային տվյալները, հապավումներն ու տառային նշումները:

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունում կարելի է պատվիրել ցանկացած բժշկական թարգմանություն անգլերեն մատչելի գնով: Ընկերությունն իրականացնում է հետևյալ փաստաթղթերի թարգմանությունը՝

  • Եզրակացություններ, քաղվածքներ և ամբուլատոր քարտեր,
  • Տեղեկանքներ, բժշկական քննությունների և հետազոտությունների արդյունքներ,
  • Շահագործման հրահանգներ, ձեռնարկներ և այլն:   

Յուրաքանչյուր պատվերի հանդեպ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում, իսկ աշխատանքը կատարում է համապատասխան գիտելիքներով մասնագետը: Դուք կարող եք վստահ լինել, որ տեքստը մշակվելու է մանրուքների հանդեպ ցուցաբերած առանձնահատուկ ուշադրությամբ: Թարգմանչական ընկերության ծառայություններից օգտվելու համար լրացրեք էլեկտրոնային հայտը կամ զանգահարեք օպերատորներին կայքում նշված հեռախոսահամարով:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД