Իրավաբանական թարգմանություն անգլերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

2500 Դ

3000 Դ

3500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Միջազգային մակարդակի բիզնեսը պահանջում է լեզվական խոչընդոտի անընդհատ հաղթահարում: Այդ պատճառով իրավաբանական թարգմանությունը հայերենից անգլերեն պահանջված ծառայություն է Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունում: Այդ լեզուն համընդհանուր ընդունված է գործնական միջավայրում և օգտագործվում է ամենուր: Շնորհիվ մանրակրկիտ մոտեցման բոլոր փաստաթղթերը մշակվելու են իմաստի և կառուցվածքի ամբողջական պահպանմամբ: Ընկերությունում աշխատում են լեզվակիրներ, որոնք առանց դժվարության հաղթահարում են բարդ պրոֆեսիոնալ դարձվածքները և թվային տվյալների մեծ ծավալը:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է հակառակ ընթացակարգը, ապա Ձեզ կօգնի անգլերենից հայերեն պրոֆեսիոնալ իրավաբանական թարգմանիչը: Նա հեշտությամբ կարտածի փաստաթղթերը հայերեն՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով եզրութաբանությանը: Թարգմանության համար ընդունվում են ցանկացած փաստաթղթեր, օրինակ՝ 

  • Պայմանագրեր, համաձայնագրեր և հավելվածներ,
  • Հիմնադիր փաստաթղթեր,
  • Հաշվապահական փաստաթղթեր, ակտեր և այլն:

Ընկերությունը տրամադրում է նաև այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են անձնական փաստաթղթերի, տեղեկանքների, արտոնագրերի թարգմանությունը և այլն: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է ապոստիլով և նոտարական վավերացում, որոնց արժեքը տրված է առանձին տողով:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД