Թարգմանություն բուլղարերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

4000 Դ

5000 Դ

6000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Անգամ սլավոնական խմբի լեզուները բարդ է հասկանալ առանց հատուկ պատրաստվածության: Այդ պատճառով Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունը միշտ պատրաստ է կատարել բուլղարերենից հայերեն թարգմանություն և հեշտացնել շփումը: Մեզ մոտ կարելի է պատվիրել և գրավոր, և բանավոր աշխատանք, ինչպես նաև աուդիո և վիդեո արտածում: Ինքը լեզուն շատ նման է եկեղեցա-սլավոնականին, իսկ այբուբենի հիմքում ընկած է կիրիլիցան: Եվ, այնուամենայնիվ, թարգմանիչները պետք է բավականին ջանք թափեն` բնագրի իմաստը, կառուցվածքն ու ոճը փոխանցելու համար: Ընկերությունում աշխատում են միայն որակավորված աշխատակիցներ, այդ պատճառով արդյունքը միշտ նվազագույնը համապատասխանում է սպասումներին, իսկ ավելի հաճախ` գերազանցում դրանք:

Գնացուցակում նշված է, որ բուլղարերենից հայերեն և հակառակը թարգմանության արժեքը նույնն է: Դա հասանելի է շնորհիվ այն բանի, որ մեզ մոտ աշխատում են լեզվակիրներ, ովքեր հաջողությամբ հաղթահարում են ցանկացած տեսակի խնդիր: Բուլղարերենից թարգմանության գինը կախված է պատվերի ծավալից, քանի որ մեծ պատվերների համար նախատեսված են գրավիչ զեղչային պայմաններ: Ընդ որում, ոչ ստորին և ոչ էլ վերին շեմ ըստ ծավալի գոյություն չունի: Ընկերությունը մատուցում է նաև մի շարք այլ ծառայություններ`

  • հաստատում ընկերության կնիքով,
  • ապոստիլով և նոտարական վավերացում,
  • մեքենայական թարգմանության խմբագրում,
  • կայքերի, ծրագրային ապահովման տեղայնացում և այլն:

Որակավորված մասնագետներն իրավունք ունեն թարգմանելու բարդ տեխնիկական, բժշկական և գիտական փաստաթղթեր, անփնական թղթեր (տեղեկանքներ, դիպլոմներ, անձնագրեր, վկայականներ) և այլն: Բուլղարերենից հայերեն և հակառակը թարգմանության արժեքը կարող եք ինքնուրույն հաշվարկել ըստ գնացուցակի կամ հեռախոսով խորհրդատուի օգնությամբ: Հայտերն ընդունվում են շուրջօրյա առցանց ռեժիմով, ինչի համար անհրաժեշտ է միայն սեղմել հատուկ կոճակի վրա և լրացնել առաջարկված դաշտերը:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД