Թարգմանություն անգլերեն նոտարական վավերացմամբ

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

2500 Դ

3000 Դ

3500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

 Գերատեսչությունների հետ փոխազդելիս հաճախ պահանջվում է նոտարական վավերացմամբ անգլերեն թարգմանություն: Դիմեք Էյ Ջի թարգմանչական ընկերություն, մենք աշխատում ենք ցանկացած տեսակի փաստաթղթերի հետ: Ընկերության հաստիքացանկում բացառապես դիպլոմավորված լեզվաբաններ են, որոնք իրավունք ունեն մեկնաբանել պաշտոնական փաստաթղթերը: Դա հաստատվում է համապատասխան հավաստագրերով, իսկ մշակված փաստաթղթերի վրա դրվում է մասնագետի ստորագրությունը: Հենց դրա հիման վրա նոտարը վավերացնում է թարգմանությունը անգլերեն և տալիս դրան վավեր կարգավիճակ՝

  • օտարերկրյա քաղաքացու հետ ամուսնության դեպքում,
  • մուտքի արտոնագիր ձևակերպելու համար,
  • արտերկրում մշտական բնակություն հաստատելու դեպքում և այլն:

Հաճախ փաստաթղթերի փաթեթը հավաքելու համար տրված ժամանակը բավական սահմանափակ է լինում: Այդ պատճառով թարգմանչական ընկերությունը կատարում է պատվերներն օպերատիվ կերպով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կատարում է շտապ թարգմանություններ: Բոլոր կատեգորիաների արժեքները նշված են գնացուցակում, որտեղ հաշվարկների պարզության համար որպես միավոր ընդունված է 1800 նիշ ծավալը:

Նոտարական վավերացմամբ անգլերեն թարգմանություն կարելի է պատվիրել առցանց ռեժիմով՝ օգտվելով էլեկտրոնային ծառայությունից: Մասնագետի հետ խոսելու և խորհրդատվություն ստանալու համար պետք է ընդամենը զանգի հայտ թողնել կամ հավաքել նշված հեռախոսահամարը: 


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД