Կայքի թարգմանություն հայերենից անգլերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

2500 Դ

3000 Դ

3500 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Ցանցում աշխատելու ժամանակ  հաճախ անհրաժեշտ է լինում թարգմանել կայքն անգլերեն, որպեսզի այն հասկանալի լինի ամբողջ աշխարհի օգտատերերին: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության աշխատակիցներն արագորեն լուծում են նման խնդիրները: Կայքի անգլերեն թարգմանության արժեքն առավել մատչելի է ամբողջ գնացուցակում, քանի որ դա ամենատարածված միջազգային լեզուն է համարվում: Բացի այդ, մեզ մոտ աշխատում են  լեզվակիր թարգամնիչներ և նրանց համար խնդիր չէ պահպանել ոչ միայն շարադրանքի իմաստը, այլև՝ ոճը, դարձվածքների և նորաբանությունների նշանակությունը:

Ցանցային ռեսուրսի բազմալեզվությունը բարձրացնում է կայք այցելությունները և մեծացնում սեփականատիրոջ եկամուտը, եթե ամեն ինչ գրագետ է կատարված: Կայքի անգլերեն, ինչպես նաև աշխարհի այլ լեզուներով թարգմանությունը ներառում է աշխատանքի հետևյալ փուլերը՝

  • Հայտի տեղադրում՝ հիմնական չափանիշների նշմամբ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել  տեքստը նախապատրաստելու ժամանակ,
  • Աշխատակիցների ծանոթացում ռեսուրսի բովանդակության հետ և համապատասխան որակավորմամբ մասնագետի ընտրություն,
  • Տեքստի մշակում և բազային ֆորմատավորում, ինչպես նաև խմբագրում և սրբագրում (մտնում են Business և Extra փաթեթների մեջ):

Կայքի անգլերեն թարգմանության գինը կախված է աշխատանքի ծավալից, ընտրված սակագնից և պատվերի ժամկետից: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության ծառայությունները կարելի է պատվիրել ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հայաստանի ցանկացած այլ բնակավայրում և նրա սահմաններից դուրս: Լրացրեք էլեկտրոնային ձևը և սպասեք մասնագետի կողմից հետադարձ կապի, իսկ հարցերի առաջացման դեպքում հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով կապ հաստատեք խորհրդատուի հետ:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД

Հարց ուղղել
Ունե՞ք հարցեր
Ուղարկեք մեզ նամակ.
Կցել ֆայլ

Приступая к заполнению формы, я подтверждаю, что ознакомлен с положением об обработке и защите персональных данных