Թարգմանություն հունարենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

5000 Դ

6000 Դ

8000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության մասնագետները կհաղթահարեն հունարենից հայերեն թարգմանության հետ կապված ցանկացած խնդիր: Ընկերության աշխատակիցների կարող են թարգմանել տարբեր բարդության տեքստեր և հաղորդագրություններ, իրավաբանական, անձնական, բժշկական և այլ փաստաթղթեր:

Հայերենից հունարեն թարգմանության հիմնական բարդությունները

Տվյալ լեզվական խումբը բազում առանձնահատկություններ ունի, որոնք շատ են բարդացնում տարբեր ուղղվածության տեքստերի հետ աշխատանքը: Այսպես, օրինակ, հունարեն թարգմանությունը չունի նախադասությունների շարադասության կոնկրետ կանոններ: Բոլոր բառերը տեքստի մեջ պետք է տեղակայվեն պայմանականորեն քաոսաբար և միմյանց հետ կապված են միայն կետադրական նշաններով: Տվյալ դիալեկտի մեկ այլ առանձնահատկությունն անորոշ դերբայի բացակայությունն է, ինչը հատուկ ուշադրություն է պահանջում լեզվաբանի կողմից:

Հունարեն թարգմանությունն էլ ավելի բարդ խնդիր է: Չնայած լեզվական խմբի կետադրության կանոնների նմանությանը, նախադասությունների պարզունակ ձևակերպումը մեծ ուշադրություն է պահանջում: Այնտեղ, որտեղ մեզ մոտ դնում են հարցական նշան, նրանց մոտ՝ կետ-ստորակետ է: Բացի դրանից, օգտագործվում է ունիկալ սիմվոլիկա, որը հայերենում չի հանդիպում:

Որակյալ թարգմանություն հունարենից հայերեն Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունից

Արդեն մի քանի տարի շարունակ մենք աշխատում ենք այս լեզվական խմբի հետ: Գեղարվեստական, գովազդային, գիտական տեքստերի մշակման բավականին մեծ փորձը թույլ է տալիս կողմնորոշվել ինչպես հունարենի ոճաբանության, այնպես էլ ունիկալ եզրութաբանության մեջ: Համագործակցությունը մեզ հետ կբերի՝

  • տեղեկատվության փոխանցման բարձր հստակություն,
  • ժամկետի և ցանկացած պայմանավորվածության պահպանում,
  • աուդիոֆայլից և տեսաֆայլից հայ-հունարեն և հակառակը թարգմանության հնարավորություններ,
  • կանոնների հստակ պահպանում փաստաթղթերի հետ աշխատանքի դեպքում,
  • տեքստերը զրոյից ստեղծելու հնարավորություն՝ համացանցում, թերթերում, գովազդային վահանակների վրա դրանց հետագա տեղադրման համար:

Բարձր որակ՝ մատչելի գնով

Մեր ընկերությունում ստացված արդյունքները չի կարելի համեմատել ոչ ծրագրային ապահովման, ոչ էլ մասնավոր ծառայությունների հետ: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունը պրոֆեսիոնալների թիմ է, որը կարող է աշխատել ինչպես առանձին, այնպես էլ՝ միասին: Ունենալով բարձր որակավորում ունեցող պրոֆիլային կրթությամբ մասնագետներ և լեզվակիրներ, մենք կարող ենք երաշխավորել այլ երկրների համար մեր մեկնաբանությունների 100% արդիականությունը: Կարևոր չէ, թե ինչպիսի թարգմանություն եք Դուք պատվիրելու՝ հունարենից հայերեն թե հակառակը, կարող եք վստահ լինել, որ իմաստը և տեքստում առկա բոլոր մանրուքները փոխանցվելու են բարձր հստակությամբ:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД