Թարգմանություն ռումիներենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

4000 Դ

5000 Դ

6000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Ինչպես և ցանկացած թարգմանություն, ռումիներենից հայերեն թարգմանությունն էլ ունի իր առանձնահատկությունները: Դրանց մասին քաջատեղյակ են Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության աշխատակիցները, որոնք օրական տասնյակ տեքստեր են մշակում: Ռոմանական լեզվախմբին պատկանող այդ հնագույն լեզուն իր գոյության ընթացքում բազմաթիվ փոխառություններ է ստացել՝ տալով դրանց սեփական իմաստ: Այդ պատճառով աշխատանքի ընթացքում թարգմանիչները մանրակրկիտ  վերլուծում են իմաստային բեռնվածքը՝ տեղեկատվությունն առավելագույնս ճշգրիտ փոխանցելու համար:

Մենք ընդունում ենք պատվերներ ցանկացած կրիչների վրա, ներառյալ ձեռագիր ձևաչափն ու աուդիո ֆայլերը: Կատարում ենք նաև կայքերի, ծրագրային ապահովման ադապտացիա և այլն, աշխատում ենք ոչ կոռեկտ մեքենայական թարգմանությունների հետ և ադապտացնում ենք նախնական նյութը երկրների մշակութային և իրավական առանձնահատկություններին: Ռումիներենից հայերեն թարգմանության արժեքը կախված է տեքստի ծավալից, որը մենք չափում ենք էջերով (1 էջը = 1800 նիշ) և Ձեր ընտրած փաթեթից: Ընկերությունն առաջարկում է փաթեթի երեք տեսակ՝

  • ստանդարտ– Basic,
  • խմբագրմամբ – Business,
  • շտապ՝ սրբագրմամբ – Extra:

Ռումիներենից հայերեն և հակառակ թարգմանության արժեքը բացարձակ նույնն է, ինչն, անկասկած, Էյ Ջի թարգմանչական ընկերության մրցակցային առավելությունն է: Որակավորված մասնագետներն առանց դժվարության շարադրում են տեքստերը երկու լեզվով՝ ծախսելով աշխատանքների վրա միևնույն ժամանակը: Հիշեցնենք, որ մենք աշխատում ենք մասնակի կանխավճարով, այդ պատճառով ամբողջական հաշվարկը կատարվում է միայն տեքստում բոլոր հնարավոր անճշտությունները վերացնելուց հետո: Բայց ռումիներենից թարգմանության գինը չի փոխվում, այն սահմանվում է դեռևս պայմանագիրը կնքելու ընթացքում:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД