Թարգմանություն ուզբեկերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

3000 Դ

3500 Դ

4000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Կատարելով ուզբեկերենից հայերեն և հակառակը թարգմանություն՝ հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ լեզվի առանձնահատկություններին: Դիտարկենք ամենաբարդ նյուանսներից մի քանիսը՝

• նախադասության մեջ բայերը միշտ տեղ են գրավում վերջում: Դրանից հետևում է, որ նախադասությունը հասկացվում է միայն վերջում,

• բառի կազմությունը կատարվում է արմատին ածանցների միացման միջոցով, որոնք ունեն իրենց անհատական նշանակությունը,

• բառի մեջ կարևոր նշանակություն ունեն վերջածանցները, որոնք որոշում են այդ բառի թիվը (եզակի, հոգնակի) և խոսքի մասը (օրինակ՝ գոյական անուն): Այն բանի հետևանքով, որ յուրաքանչյուր նախածանցին համապատասխանում է որոշակի քերականական կատեգորիա, ուզբեկական բառերը կարող են բավականին մեծ լինել:

  Տեքստի ճիշտ մեկնաբանության համար թարգմանիչը պետք է հասկանա ուզբեկական բառակազմությունը, իմանալ բոլոր վերջածանցները և դրանց նշանակությունը, ունենալ մեծ բառապաշար: Մեր ընկերությունում աշխատող փորձառու թարգմանիչները կկատարեն հայերենից ուզբեկերեն և հակառակը արագ և որակյալ թարգմանություն բոլոր ուղղություններով՝ 

• Գործնական փաստաթղթերի թարգմանություն՝պայմանագրեր, գործարքներ, հաշիվներ և այլն,

• Ուսանողական թարգմանություն՝ դասախոսություններ, դիպլոմներ, ռեֆերատներ, կուրսայիններ,

• Նեղ մասնագիտական թարգմանություն տարբեր ուղղություններով՝ իրավաբանություն, տնտեսագիտություն, բժշկություն, ճարտարագիտություն և այլն:

  Պատվիրեք հայերենից ուզբեկերեն կամ հակառակը թարգմանություն շահավետ գնով մեր ընկերությունում առցանց և/կամ հեռախոսով: Եթե Ձեզ հետաքրքրում է արժեքը, ապա Դուք կարող եք հաշվարկել այն մեր կայք-էջում:

Գրավոր թարգմանության արժեքը սկսած 3000 դրամից՝ 1 էջի համար:


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД