Թարգմանություն ղազախերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

3000 Դ

3500 Դ

4000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Կատարելով  թարգմանություններ դեպի ղազախերեն կամ ղազախերենից, պետք է անպայման հաշվի առնել տվյալ լեզվին բնորոշ առանձնահատկությունները: Ղազախերենը  պատկանում է թյուրքական լեզվաընտանիքին և բազմաթիվ նմանություններ ունի թյուրքական մյուս լեզուների հետ: Ղազախերեն լեզուն այսօր բավականին տարածված է: Այն ոչ միայն Ղազախստանի պետական լեզուն է, այլ նաև լայնորեն տարածված է Չինաստանում, Մոնղոլիայում, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի և Ասիայի մի շարք երկրներում:

   Բարձրորակ թարգմանություն կատարելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ լեզվի ձևաբանական, շարահյուսական և բառապաշարային առանձնահատկությունները: Շատ կարևոր է նաև բառերի ճիշտ արտասանությունը և գրելաձևը: Թարգմանչի կարևաորագույն հմտություններից է տվյալ կոնտեքստում ամենահարմար բառի ընտրությունը և գործածությունը:

   Մեր  թարգմանչական ընկերությունն առաջարկում է արագ, որակյալ և հասկանալի  թարգմանություն դեպի ղազախերեն կամ ղազախերենից դեպի ցանկացած այլ լեզու.

• Անձնական փաստաթղթեր` Անձնագիր, ծննդյան վկայական, մահվան վկայական, ամուսնության գրանցման կամ ամուսնալուծության վերաբերյալ փաստաթուղթ,

• Պաշտոնական գրագրություն` պայմանագրեր, հաշիվներ, մասնագրեր և այլն:

•Ուսումնական նյութեր` Դիպլոմային և կուրսային աշխատանքներ, ռեֆերատներ և դասախոսություններ:

•Նեղ մասնագիտական ուղղվածությամբ թարգմանություններ` տեխնիկական, իրավաբանական, բժշկական, տնտեսագիտական և գեղարվեստական տեքստեր:

•Համացանցային էջերի թարգմանություն և տեղադրում:

   Պատվիրեք թարգմանություն հայերենից ղազախերեն կամ ղազախերենից հայերեն առցանց կամ հեռախոսով` +37444883488 հեռախոսահամարով: Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե որքան կարժենա տվյալ նյութի թարգմանությունը, ապա դուք հեշտությամբ հաշվել այն մեր կայք-էջում:

 


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД