Թարգմանություն լեհերենից հայերեն

Թարգմանչական ծառայություն
Առցանց թարգմանիչ

BASIC

BUSINESS

EXTRA

Թարգմանության 1 էջի արժեքը (1800 նիշ բացատներով)

3500 Դ

4000 Դ

5000 Դ

Բացել լրացուցիչ ծառայությունները
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոտարական հաստատում Ապոստիլ
3000 Դ 8000 Դ

Էյ Ջի թարգմանչական ընկերությունում լեհերենը ֆրանսերենի և գերմաներենի հետ մեկտեղ պատկանում է նույն գնային կատեգորիայի: Դա հնարավոր է դառնում ընկերության աշխատակիցների բազմակողմանիության շնորհիվ: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի նեղ մասնագիտական, պրոֆիլային կրթություն և հանդիսանում է որևէ լեզվի կրողը: Այդ պատճառով մենք հնարավորություն ունենք ներգրավել աշխատանքի մեջ առավելագույնս համապատասխան որակավորմամբ պրոֆեսիոնալի՝ չբարձրացնելով լեհերենից թարգմանության ծառայության արժեքը: Եթե նախագիծն առանձնահատուկ է, ապա հավաքվում է մի քանի աշխատակիցներից կազմված թիմ, որոնց որակների ամբողջությունը բերում է անթերի արդյունքի:

Մեզ համար չկան անլուծելի խնդիրներ, այդ պատճառով լեհերենից անգամ բարդ յուրահատուկ թարգմանությունները զարմանալիորեն հեշտ են կատարվում: Կատարվում է ցանկացած տարբերակի մեկնաբանություն՝ ձեռագրից մինչև էլեկտրոնային և աուդիո ձևաչափեր: Ահա այն տեքստերի տեսակների ոչ ամբողջական ցուցակը, որոնք մենք պատրաստ ենք մշակել սեղմ ժամկետներում՝

  • բժշկական, ներառյալ սարքավորումների գրքույկները,
  • տեխնիկական՝ գծագրերով, աղյուսակներով և սխեմաներով,
  • ֆինանսական, հարկային, հաշվապահական և այլն,
  • գեղարվեստական, այդ թվում պոեզիա և երգեր:

Ուշադրություն դարձրեք, որ լեհերենից հայերեն և հակառակ թարգմանության արժեքը նույնն է: Լեզվակիրների համար աշխատանքի երկու տեսակն էլ բարդություն չեն ներկայացնում: Ծավալուն պատվերների հետ մեկտեղ կատարվում են նաև ավելի փոքր գործեր՝ անձնագրերի և այլ փաստաթղթերի, տեղեկանքների, կոմերցիոն առաջարկների, գործնական և անձնական նամակների թարգմանություն: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում դրվում է ապոստիլ կամ կատարվում է նոտարական վավերացում: Լեհերեն թարգմանության արժեքը նշված է գնացուցակում, իսկ զեղչային համակարգի մասին կարելի է ճշտել խորհրդատուներից: Պատվերը ձևակերպվում է էլեկտրոնային ձևով կամ հեռախոսազանգի միջոցով: 


Если функционал данного сервиса Вам не помог качественно перевести текст, то предлагаем обратиться к нашим специалистам через форму ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД